Etusivu
Asiakaspalvelu (8 - 16): 010 430 3490 asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Monipuolista Tukkukauppaa!

Ostoskori:

0 kpl - 0,00 €
Ostoskori on tyhjä.

0

Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine
Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine

Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine

23,90 €

Myyntierä: 4 kpl

Tuotenumero: 101828165
Ean: 5060478890591

Toimitusaika:

TAI

Esittely

Pinkki värivaahto, mansikan tuoksu

Arvostele ensimmäisenä tämä tuote

Lisätietoja

Pro-Kleen Snow Foam on ainutlaatuinen, erittäin paksu vaahto joka tekee ajoneuvon pesuprosessista suorastaan nautinnollisen helpon. Pro-kleen sopii, sekä esipesuun, että varsinaiseen pesuun rikkaan ainesosasekoituksen ansiosta.
  • Tunnettu, ammattilaisten käyttämä Pro-kleen sopii käytettäväksi kaikissa vaahdottimissa ja on turvallista käyttää kaikilla metallipinnoilla
  • Tuotteen sisältämä vaha varmistaa hohtavan lopputuloksen
  • Erinomainen pesuaine joka irroittaa tiukimmankin lian
  • Pro-kleen tuotteet valmistetaan Britanniassa ja ovat huippulaadukkaita, alan ammattilaisten kehittämiä tuotteita
  • Muista valmistajista poiketen Pro-kleen on tuonut markkinoille laajan valikoiman eri tuoksuja ja uutuutena värivaahdot
  • ph 11-14
  • Tilavuus: 5L

Merkinnät
1272/2008 (CLP)
Huomiosana Vaara
Syövyttävä
Vaaralausekkeet
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa voimakkaasti silmiä.
H413- Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
Turvalausekkeet
P102 - Pidettävä lasten ulottumattomissa.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos se onnistuu vaivatta. Jatka huuhtelua.
P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu tai ota yhteys lääkäriin.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu tai ota yhteys lääkäriin.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
Signalord Fara
Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H413 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd ögonskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraminuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333+P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkare / råd.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.


Liitetiedostot


Esittelyvideo:

Nimi Pro-kleen Snow Foam Strawberry Shake 5l pesuaine
Tuotenumero 101828165
Takuu ei